Byggmäklaren logo

Allmänna villkor

För att du ska kunna känna dig trygg och säker vid användandet av Byggmäklaren AB’s tjänster behöver du följa våra användarvillkor. Läs igenom villkoren innan du börjar använda vår tjänst.På nedanstående avser avtal mellan Kunds köp av tjänster från Byggmäklaren Sverige AB.

Byggmäklaren.se är endast en förmedlingstjänst och är inte part i avtal mellan medlemmar. Vid eventuell tvist mellan medlemmar ska parterna lösa tvisten själva.
Genom att använda Tjänsterna godkänner du Användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från den 8 augusti 2023.

Allmänt

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) reglerar användningen av Byggmäklaren Sverige AB webbplats och eventuella mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för “Webbplatsen”) samt de tjänster som Byggmäklaren Sverige AB tillhandahåller (“Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Byggmäklaren Sverige AB, 559430-2696 (“Byggmäklaren Sverige AB” eller “vi”). Användarvillkoren gäller för alla som använder Webbplatsen, både företag och andra professionella användare, oavsett om du är här för att bara titta runt eller om du använder Tjänsterna för att annonsera uppdrag eller söka hantverkare.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara moms registrerade samt F-skatt. Byggmäklaren Sverige AB förbehåller sig rätten att neka tillhandahållande av Tjänsterna till personer eller företag som tidigare har brutit mot Villkoren, samt erhåller rätten att avsluta avtal med omedelbar verkan vid flertalet klagomål eller brist på yrkeserfarenhet, utan möjlighet till återbetalning. Om du lägger upp dig som hantverkare behöver du vara tillgänglig i närtid.

Annonsering

- Det är inte tillåtet att lägga upp samma tjänst flera gånger.
- Vid uppläggning av uppdrag med irrelevant/otillåten text eller spam avslutas avtalet med omedelbar verkan utan möjlighet till återbetalning.

Byggmäklaren Sverige AB förbehåller sig rätten att neka och ta bort annonser som inte följer reglerna för annonsering. Om du är osäker på om din annons följer reglerna eller om du anser att din annons tagits bort utan godtycklig orsak är du välkommen att kontakta oss här.

Avtal

Avtal mellan Kund och Byggmäklaren Sverige AB är bundet 12 kalendermånader med en kostnad på 495:- per månad som faktureras årsvis i förskott.Uppsägningstiden för detta avtal börjar gälla från den 1:e i nästföljande månad från det att uppsägningen mottagits skriftligt och tre kalendermånader framåt, i annat fall förlängs avtalet med 12 månader för varje gång. Avtalet anses giltig från det datum kund köper medlemskap hos Byggmäklaren Sverige AB.

Publiceringstid

Byggmäklarens tjänst anses fullgjord när annonsen är publicerad på Webbplatsen. Därefter måste du ta bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex när du anställt en hantverkare eller när du signat ett uppdrag.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Byggmäklaren Sverige AB förbehåller sig rätten att granska annonser och/eller neka samt radera annonser som bryter mot Villkoren.
Byggmäklaren Sverige har rätt att be om verifiering av en användares identitet eller företag. Om kontrollen inte godkänns förbehåller sig Byggmäklaren Sverige AB rätten att stänga av berört konto utan möjlighet till återbetalning

Återbetalning och tillgodo

Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Byggmäklaren Sverige AB’s regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation.

Ändringar i Användarvillkoren

Denna version av Användarvillkoren gäller från den 8 augusti 2023.
Byggmäklaren Sverige AB kan komma att ändra dessa Användarvillkor. Vid väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.